dzisiaj jest: 12 kwietnia 2021 r.   ::    imieniny: Juliusz, Zenon, Wiktor
 • Wdzięczna pamięć i modlitwa w 11. rocznicę katastrofy

  Wdzięczna pamięć i modlitwa w 11. rocznicę katastrofy

 • Rodzinny plan żywieniowy

  Rodzinny plan żywieniowy

 • Powtórka przed egzaminem maturalnym

  Powtórka przed egzaminem maturalnym

 • XXVIII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego - w trybie zdalnym

  XXVIII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego - w trybie zdalnym

 • Rządowe pieniądze na powstanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Dwudniakach

  Rządowe pieniądze na powstanie Zakładu Aktywności Zawodowej w DwudniakachWdzięczna pamięć i modlitwa w 11. rocznicę katastrofy

Wdzięczna pamięć i modlitwa w 11. rocznicę katastrofy Lecieli samolotem, by uczcić bestialsko zamordowaną w Katyniu elitę patriotyczną Polski pierwszej połowy XX wieku. Lecieli wraz z Prezydentem Lechem Kaczyńskim, który w katyńskim lesie, w 70 rocznicę tej niebywałej zbrodni, miał wygłosić m.in. takie słowa: „Katyń i kłamstwo katyńskie stały się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie dziesięciolecia zatruły relacje między Polakami i Rosjanami. Nie da się budować trwałych relacji na kłamstwie. Kłamstwo dzieli ludzi i narody. Przynosi nienawiść i zło. Dlatego potrzeba nam prawdy”. Czytaj więcej...


Rodzinny plan żywieniowy

Rodzinny plan żywieniowy Zasady żywienia opracowane na postawie diety DASH to recepta na zdrowie dla nas i naszych bliskich. Jak jednak połączyć indywidualne potrzeby żywieniowe wszystkich domowników?   Czytaj więcej...


Powtórka przed egzaminem maturalnym

Powtórka przed egzaminem maturalnym Zachęcamy tegorocznych maturzystów do skorzystania z oferty edukacyjnej TVP. Z myślą o młodych ludziach, którzy przygotowują się do egzaminu dojrzałości, powstał cykl „Repetytorium Maturzysty”. To 70-minutowe programy telewizyjne poświęcone wybranym zagadnieniom z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii, historii, geografii, biologii i wiedzy o społeczeństwie. Czytaj więcej...


XXVIII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego - w trybie zdalnym

XXVIII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego - w trybie zdalnym W  dniu 13 kwietnia 2021 r., o godz. 12.00 odbędzie się zdalne posiedzenie sesji Rady Powiatu Tarnowskiego. Czytaj więcej...


Rządowe pieniądze na powstanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Dwudniakach

Rządowe pieniądze na powstanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Dwudniakach   Powiat tarnowski otrzymał 500 tys. zł z trzeciej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Za te pieniądze wykonana zostanie dokumentacja projektowa do wybudowania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wierzchosławicach-Dwudniakach. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

covid 19 informacje z powiatu

tarcza antykryzysowa

baner top esop

Sesje Rady Powiatu Tarnowskiego - VI Kadencja (2018-2023)

XXVIII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego - w trybie zdalnym

Termin: 13 kwietnia 2021 r., godz 12:00.
Posiedzenie odbędzie sie w trybie zdalnym.

Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
 6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie o „Stanie bezpieczeństwa Powiatu Tarnowskiego w 2020 roku” wraz z oceną obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 7. Zapoznanie z:
  • przedstawioną przez Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie oceną stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2020 roku,przedstawioną przez Komendanta Miejskiego Państwowej
  • Straży Pożarnej w Tarnowie oceną stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Tarnowskiego
   w 2020 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2020 roku.
 8. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej za 2020 rok oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności merytorycznej.
 9. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie za 2020 rok.
 10. Przedstawienie Planu Finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie na 2021 rok.
 11. Sprawozdanie Starosty Tarnowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tarnowskiego za rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przez Radę Powiatu Tarnowskiego Radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2021-2024.
 13. Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowie za okres 2020 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Tarnowski z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.
 15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie za rok 2020.
 16. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2020 oraz monitoringu Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Rynku Pracy w Powiecie Tarnowskim na lata 2016-2020 za rok 2020.
 17. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o niepełnosprawności w Tarnowie za rok 2020.
 18. Przedstawienie sprawozdania z realizacji w 2020 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Ryglicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Prof. Czesława Majorka w Ryglicach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Gromniku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Skrzyszów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Ryglice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia z dnia 30 maja 2007 roku zawartego pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Powiatem Tarnowskim dotyczącego przyznawania przez Powiat Tarnowski i Gminę Miasta Tarnowa Nagrody imieniem Tadeusza Tertila.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 3 do umowy partnerstwa z dnia 15 kwietnia 2019 roku na rzecz realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1408K w km od 0+312 do 0+522 w miejscowości Zakliczyn, Powiat Tarnowski”.
 26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego;
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2021 rok Nr XXVI.244.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.
 28. Rozpatrzenie petycji 1.
 29. Rozpatrzenie petycji 2.
 30. Rozpatrzenie wniosku.
 31. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Tarnowskiego i informacja z realizacji uchwał Rady.
 32. Zapytania i wolne wnioski radnych.
 33. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 34. Zamknięcie obrad.

                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                  Paweł Smoleń

Tarnów, 1 kwietnia 2021 r.

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:201
Wczoraj:558
W tym tygodniu:201
W tym miesiącu:9328
Ogółem:1788926

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj sięDMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd