dzisiaj jest: 29 listopada 2020 r.   ::    imieniny: Błażej, Walter, Fryderyk
 • Komunikat Powiatowego Zarządu Dróg: Od 1 do 31 grudnia br. - prace przy budowie mostu w Lubczy

  Komunikat Powiatowego Zarządu Dróg: Od 1 do 31 grudnia br. - prace przy budowie mostu w Lubczy

 • Nowy sposób raportowania przypadków zakażeń koronawirusem

  Nowy sposób raportowania przypadków zakażeń koronawirusem

 • Krakowski Dukat dla starosty Romana Łucarza

  Krakowski Dukat dla starosty Romana Łucarza

 • 21 listopada, przypada Drugi Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego

  21 listopada, przypada Drugi Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego

 • Nowe laptopy do nauki zdalnej dla szkół

  Nowe laptopy do nauki zdalnej dla szkółKomunikat Powiatowego Zarządu Dróg: Od 1 do 31 grudnia br. - prace przy budowie mostu w Lubczy

Komunikat Powiatowego Zarządu Dróg: Od 1 do 31 grudnia br. - prace przy budowie mostu w Lubczy Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że od dnia 1.12.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. zamyka odcinek drogi powiatowej 1383K w miejscowości Lubcza w związku z budową mostu.   Czytaj więcej...


Nowy sposób raportowania przypadków zakażeń koronawirusem

Nowy sposób raportowania przypadków zakażeń koronawirusem W związku z nowymi przepisami od 24 listopada br. Wojewódzkie i Powiatowe Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne nie będą raportowały danych na temat sytuacji epidemicznej. To wynik decyzji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Czytaj więcej...


Krakowski Dukat dla starosty Romana Łucarza

Krakowski Dukat dla starosty Romana Łucarza Starosta tarnowski Roman Łucarz otrzymał tegorocznego Krakowskiego Dukata w kategorii samorządowy kreator przedsiębiorczości. Nagrodę wręczył marszałek Małopolski Witold Kozłowski, który również nominował szefa samorządu powiatu tarnowskiego do tego prestiżowego wyróżnienia. Czytaj więcej...


21 listopada, przypada Drugi Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada, przypada Drugi Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego Pomoc, jaką niesie drugiemu człowiekowi Pracownik Socjalny to bardzo szlachetne zajęcie, wymagające codziennego stawania wobec ludzkiego bólu, bezsilności i ubóstwa, krzywdy i bezradności. No co dzień to właśnie Państwo - pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu tarnowskiego pomagacie osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Czytaj więcej...


Nowe laptopy do nauki zdalnej dla szkół

Nowe laptopy do nauki zdalnej dla szkół Uczniowie otrzymali laptopy w ramach zadania określonego w Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - a dokładnie w pakiecie edukacyjnym, związanym z zapobieganiem COVID-19. Dodatkowe zadanie polega na wsparciu na niezbędne zakupy w celu umożliwienia nauki zdalnej dla tych uczniów/nauczycieli, którzy mają problem ze sprzętem komputerowym. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

covid 19 informacje z powiatu

tarcza antykryzysowa

baner top esop

XIX Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego - w trybie zdalnym

rozmiar tekstu w artykule:

Termin: 23 czerwca 2020 r. godz 13:00

Miejsce: siedziba Starostwa Powiatowego w Tarnowie - ul.Narutowicza 38

Posiedzenie odbędzie się w sposób  zdalny

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Złożenie ślubowania przez radną Alinę Barbachen;
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji;
 5. Interpelacje radnych;
 6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Tarnowskiego za 2019 rok;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania;
 8. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego
  za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Tarnowskiego za 2019 rok;
 10. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia Powiatu Tarnowskiego;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2019 rok;
 13. Przedstawienie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie informacji „O stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tarnowskiego w 2019 roku”;
 14. Zapoznanie z:
  • przedstawioną przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
  w Tarnowie oceną stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2019 roku,
  • przedstawioną przez Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie oceną stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2019 roku
  oraz
  podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2019 roku;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie za 2019 rok
 16. ;Przedstawienie analizy zmiany planu finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie na 2020 rok;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie za 2019 rok;
 18. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku „Powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2017 – 2022;
 19. Harmonogram działań na rok 2020 do Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020;
 20.  Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie;
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej łączącej zadania placówki
  opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz placówki opiekuńczo- wychowawczej typu interwencyjnego;
 22. Podjęcie uchwały w sprawie o powołanie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „Pełna Chata” w Rzuchowej, 33-114 Rzuchowa 2B, typu socjalizacyjnego;
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miasta Tarnowa dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących i majątkowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie;
 24. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Szerzyny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego;
 25. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminom Ciężkowice, Skrzyszów oraz Wojnicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego;
 26. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminom Lisia Góra oraz Wierzchosławice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego;
 27. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Rzepiennik strzyżewski prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego;
 28. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – rok 2019;
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy partnerstwa z dnia 15 kwietnia 2019 r. na rzecz realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1408K w km od 0+312 do 0+522 w miejscowości Zakliczyn, Powiat Tarnowski”;
 30. Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowie za okres 2019 roku;
 31. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego;
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2020 rok Nr XV.143.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
 33. Podjecie uchwały w sprawie powołania radnej do Komisji Rady Powiatu Tarnowskiego.
 34. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I kwartał 2020 r;
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok;
 36. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Tarnowskiego i informacja z realizacji uchwał Rady;
 37. Zapytania i wolne wnioski radnych;
 38. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych;
 39. Zamknięcie obrad;

                                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                               Paweł Smoleń

Tarnów, 19 czerwca 2020 r.

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:13
Wczoraj:856
W tym tygodniu:11254
W tym miesiącu:69966
Ogółem:1652467

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj sięOur website is protected by DMC Firewall!