dzisiaj jest: 25 czerwca 2021 r.   ::    imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
 • Zgłoś nielegalne postępowanie z odpadami

  Zgłoś nielegalne postępowanie z odpadami

 • Problem odpadów ważnym tematem spotkania

  Problem odpadów ważnym tematem spotkania

 • Koncert Kasi Moś w Kąśnej Dolnej

  Koncert Kasi Moś w Kąśnej Dolnej

 • Informacja Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie

  Informacja Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie

 • Podpisanie umów na realizację projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami

  Podpisanie umów na realizację projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościamiZgłoś nielegalne postępowanie z odpadami

Zgłoś nielegalne postępowanie z odpadami W związku z nasilającym się zjawiskiem porzucania odpadów, oraz ich nielegalnego deponowania na terenach leśnych, wyrobiskach poeksploatacyjnych, oraz na posesjach osób prywatnych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska stworzył interaktywny formularz, który w łatwy i sprawny sposób umożliwia zgłoszenie podejrzenia nielegalnego postępowania z odpadami, lub niezgodnego prawem korzystania ze środowiska. Czytaj więcej...


Problem odpadów ważnym tematem spotkania

Problem odpadów ważnym tematem spotkania W Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyło się spotkanie dotyczące tematu gospodarowania odpadami, który związany jest nie tylko z mieszkańcami powiatu tarnowskiego, ale także całym subregionem tarnowskim Z inicjatywą wystąpiła firma Saubermacher - która tematyką odpadów zajmuje się od wielu lat.   Czytaj więcej...


Koncert Kasi Moś w Kąśnej Dolnej

Koncert Kasi Moś w Kąśnej Dolnej W sobotę, 24 lipca 2021 r. w Sala Koncertowej Stodoła w Kąśnej Dolnej odbędzie się koncert pt. Kasia Moś i przyjaciele. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 18.00. Czytaj więcej...


Informacja Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie

Informacja Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie W związku z utzrymującą się sytuacją epidemiologiczną, powodującą brak możliwości zorganizowania akcji oddawania krwi w Starostwie Powiatowym w Tarnowie, prezes Klubu HDK Jacek Hudyma serdecznie zachęca do oddawania krwi w oddziałach terenowych w Tarnowie. Czytaj więcej...


Podpisanie umów na realizację projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Podpisanie umów na realizację projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami W Starostwie Powiatowym w Tarnowie podpisane zostały umowy na realizację 16 projektów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Dotyczą głównie likwidacji barier architektonicznych, ale także zakupów samochodów przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami, czy utworzenia i wyposażenia stanowiska pracy. W spotkaniu uczestniczyła Poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, oraz Dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marta Mordarska. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

covid 19 informacje z powiatu

tarcza antykryzysowa

baner top lsop

Sesje Rady Powiatu Tarnowskiego - VI Kadencja (2018-2023)

XXXI Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

Termin: 29 czerwca 2021 r., godz 10:00.
Posiedzenie odbędzie się w Centrum I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Tarnowskiego za 2020 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

 7. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego
  za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Tarnowskiego za 2020 rok.

 9. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia Powiatu Tarnowskiego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za 2020 rok.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie za 2020 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie za 2020 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie mienia ruchomego.

 15. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 16. Ocena zasobów pomocy społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVIII.261.2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Tarnowski z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

 18. Harmonogram działań na rok 2021 do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025.

 19. Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022”.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Tarnowskiego, oznaczonej jako działka nr 1322/6, położonej w Radłowie.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Radłowie, oznaczonej jako działka nr 1322/6, stanowiącej zespół parkowo-pałacowy wpisany do rejestru zabytków.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Tarnowskiego do Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gromnik prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.

 25. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wietrzychowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.

 26. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Żabno prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.

 27. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Radłów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego.

 28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miasta Tarnowa dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

 29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego.

 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2021 rok Nr XXVI.244.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

 31. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Tarnowskiego i informacja z realizacji uchwał Rady.

 32. Zapytania i wolne wnioski radnych.

 33. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 34. Zamknięcie obrad.

                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                  Paweł Smoleń

Tarnów, 16 czerwca 2021 r.

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:410
Wczoraj:828
W tym tygodniu:3649
W tym miesiącu:16171
Ogółem:1846811

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj sięDMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd