Zakup sprzętu komputerowego w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

  • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

logo powiatu tarnowskiegoPowiat Tarnowski podpisał umowę na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu A - Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny GRANT 1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, oraz placówkach systemu oświaty, prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty, prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

W ramach grantu zaplanowano zakup 30 laptopów i przekazanie ich do następujących szkół:

  • Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie,
  • Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach,
  • Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku,
  • Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu,
  • Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie,

    - zgodnie z przedstawionymi potrzebami.

Zakupiony sprzęt szkoły udostępniony będzie nauczycielom, w celu umożliwienia im prowadzenia lekcji w trybie zdalnym, oraz uczniom, w celu umożliwienia im uczestnictwa w lekcjach. Wpłynie to pozytywnie na wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach. Sprzęt zakupiony w ramach grantu po zakończeniu nauki zdalnej będzie służył szkołom do celów edukacyjnych.

Środki finansowe przyznane dla powiatu to 75 000,00 zł. Projekt jest w 100% dofinansowany, w tym z Unii Europejskiej (85%) i budżetu państwa (15%).

Informacja o projekcie

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!