XXIV Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego - w trybie zdalnym

 • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

Termin:  03 listopada 2020 r., godz 13:00.

Posiedzenie odbędzie sie w trybie zdalnym.

Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Powiatową Stacje Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie dwóch ambulansów sanitarnych.

 6. Zmiana planu finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie na 2020 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XVIII.174.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Tarnowski z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.

 8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji w roku 2020 Powiatowego Programu na Rzecz Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek: Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie (Spółka przejmująca) i Małopolskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie (Spółka przejmowana).

 10. Informacja o realizacji obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego za 2019 rok przez osoby wskazane w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

 11. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnowskiego o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Powiatu Tarnowskiego za 2019 rok.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2020 rok Nr XV.143.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego.

 15. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Tarnowskiego i informacja z realizacji uchwał Rady.

 16. Zapytania i wolne wnioski radnych.

 17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Paweł Smoleń

Tarnów, 23 października 2020 r.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd