dzisiaj jest: 24 lipca 2019 r.   ::    imieniny: Kinga, Krystyna, Olga

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top unia europejska

baner top rzeczpospolita polska

baner top esop

Programy Unii Europejskiej

"Informatyka - stawiam na rozwój II edycja"

rozmiar tekstu w artykule:

3 września br. rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia on-line w ramach projektu "Informatyka - stawiam na rozwój II edycja"

Do udziału w zajęciach zapraszamy uczniów Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie.

W ramach projektu planowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on- line dla uczniów Technikum chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w wymiarze 30godz lekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru informatyka. Planuje się utworzenie 1 grupy 18-osobowej. W ramach projektu uczniowie jeden raz w semestrze odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni, na który zapewniony będzie transport i ubezpieczenie. W celu prawidłowej realizacji zajęć zapewniony będzie udział nauczyciela bezpośrednio związanego z obszarem tematycznym. Zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt. Ogólna wartość projektu to 53 780,87 zł , w tym dofinansowanie 51 091,82 zł i wkład własny powiatu 5% tj.  2 689,05 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 Priorytet X, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego,  Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna "
"Uwaga zmiana Załącznika nr 2 Deklaracja uczestnictwa do REGULAMINU REKRUTACJI do projektu:  „Informatyka – stawiam na rozwój II edycja” realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

Uwaga zmiana Załącznika nr 2 Deklaracja uczestnictwa do REGULAMINU REKRUTACJI do projektu:  „Informatyka – stawiam na rozwój II edycja” realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020

W związku z wejściem w życie pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczających zasady finansowe zaprzestaje się monitorowania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych w skutek czego z deklaracji zostają usunięte pytania:

  • Czy jesteś osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
  • W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu*
  • Czy jesteś osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu

Zmianie ulega również pytanie dot.  sytuacji społecznej z Czy jesteś osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) na Czy jesteś osobą w niekorzystnej sytuacji społecznej?

Bardzo proszę o stosowanie obowiązującej wersji Załącznika nr 2 Deklaracja uczestnictwa.


Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:14
Wczoraj:510
W tym tygodniu:1032
W tym miesiącu:10785
Ogółem:1120377

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

soik nowy sacz

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj sięDMC Firewall is a Joomla Security extension!