dzisiaj jest: 16 sierpnia 2017 r.   ::    imieniny obchodzą: Nora, Joachim, Roch
 • Mistrzowskie Wieczory w Centrum Paderewskiego na zakończenie wakacji

  Mistrzowskie Wieczory w Centrum Paderewskiego na zakończenie wakacji

 • 18 sierpnia będą obradować radni powiatowi

  18 sierpnia będą obradować radni powiatowi

 • Starosta Tarnowski i Wójt Gminy Tarnów zapraszają do wspólnego świętowania w rocznicę bitwy warszawskiej

  Starosta Tarnowski i Wójt Gminy Tarnów zapraszają do wspólnego świętowania w rocznicę bitwy warszawskiej

 • Święto Pojednania i Odpustu Jamneńskiego - 25 lat z Dominikanami na Jamnej

  Święto Pojednania i Odpustu Jamneńskiego - 25 lat z Dominikanami na Jamnej

 • Ocaleni od niepamięci

  Ocaleni od niepamięciMistrzowskie Wieczory w Centrum Paderewskiego na zakończenie wakacji

Mistrzowskie Wieczory w Centrum Paderewskiego na zakończenie wakacji W ostatnie dni wakacji Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej zaprasza na festiwal Mistrzowskie Wieczory. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 24-26 sierpnia. Zróżnicowany repertuar poszczególnych wieczorów koncertowych z pewnością znajdzie uznanie wśród melomanów. Czytaj więcej...


18 sierpnia będą obradować radni powiatowi

18 sierpnia będą obradować radni powiatowi 18 sierpnia 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu Tarnowskiego V kadencji. Początek sesji został zaplanowany na godzinę 13.00. Czytaj więcej...


Starosta Tarnowski i Wójt Gminy Tarnów zapraszają do wspólnego świętowania w rocznicę bitwy warszawskiej

Starosta Tarnowski i Wójt Gminy Tarnów zapraszają do wspólnego świętowania w rocznicę bitwy warszawskiej 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej odbędą się obchody rocznicy bitwy warszawskiej 1920 roku, na które zapraszają wspólnie Starosta Tarnowski Roman Łucarz oraz Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Uroczystości rozpoczną się o godz. 16.30 defiladą grup rekonstrukcji historycznej. Rocznica bitwy warszawskiej to także Święto Wojska Polskiego, ustanowione ustawą sejmową z 30 lipca 1992 roku. Czytaj więcej...


Święto Pojednania i Odpustu Jamneńskiego - 25 lat z Dominikanami na Jamnej

Święto Pojednania i Odpustu Jamneńskiego - 25 lat z Dominikanami na Jamnej To już 15 lat odkąd organizowane jest przez Dominikanów Święto Pojednania i Odpust na Jamnej. W bieżącym roku mija także 25 lat obecności zakonników na jamneńskim wzgórzu. Dzieła te urzeczywistniły się dzięki osobie Ojca Jana Góry, który odszedł do Domu Ojca 21 grudnia 2015 roku. XV Święto Pojednania i Odpustu Jamneńskiego będzie okazją do upamiętnienia Ojca Góry oraz wspomnianego jubileuszu dominikańskiego. Czytaj więcej...


Ocaleni od niepamięci

Ocaleni od niepamięci W Rudce - w Gminie Wierzchosławice - odbyła się uroczystość upamiętniająca mieszkańców tej miejscowości, którzy zginęli podczas I wojny światowej. Ekshumowane wcześniej ofiary działań wojennych, spoczęły w nowej mogile zbiorowej, znajdującej się na miejscowym cmentarzu parafialnym. W ceremonii uczestniczył Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron. Czytaj więcej...
Previous
Next

Programy Unii Europejskiej

"Z wiedzą - start w życie"

rozmiar tekstu w artykule:

logo fepr malopolska ueefs

W związku z podpisaną umową o dofinansowania pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości i Powiatem Tarnowskim 1 września 2016 roku rozpoczyna się realizacja zajęć w ramach projektu pn.: "Z wiedzą - start w życie" w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna - część konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych on-line oraz kół naukowych dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie chcących rozwijać zainteresowania mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy w okresie od 1 sierpnia 2016 do 31 lipca 2017 roku. Zaplanowano zajęcia w dwóch semestrach roku szkolnego 2016/2017 w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi oraz koła naukowe i wyjazdy na zajęcia stacjonarne na uczelnie wykraczające poza podstawę programową, dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru biologia i fizyka. Na zajęcia on-line zarówno z biologii jak i fizyki będzie uczęszczało po 15 uczniów/uczennic, na koła naukowe zaplanowano grupy 5 osobowe. W ramach projektu zostaną zakupione środki trwałe (4 mikroskopy, szkielet człowieka, zasilacz laboratoryjny) oraz pomoce dydaktyczne i materiały. W rezultacie realizacji projektu uczniowie, nabędą kompetencje kluczowe i właściwe postawy/umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Projekt jest w 94,47% finansowany ze środków zewnętrznych, 5,53% wartości projektu stanowi wkład własny. Wartość całkowita projektu wynosi 54 208,75 zł.

z wiedza start w zycie plakat


23 czerwca 2017r. zakończyła się realizacja projektu „Z wiedzą - start w życie”.

Projekt realizowany był od 01 sierpnia 2016 do 23 czerwca 2017. Polegał na realizacji zajęć pozalekcyjnych on-line oraz kół naukowych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie chcących rozwijać zainteresowania mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Cel projektu - podniesienie kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 14 uczniów LO i 14 uczniów T w ZSP Zakliczyn w okresie wrzesień 2016 do czerwiec 2017 osiągnięto poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, które odbywały się w dwóch semestrach roku szkolnego 2016/2017:

 • on-line w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi
 • koła naukowe wykraczające poza podstawę programową
 • dzięki czemu uczniowie LO poszerzali swoją wiedzę z obszaru biologia a uczniowie Technikum z obszaru fizyka

1. Zajęci on-line z obszaru biologia

Na zajęcia on-line z biologii uczęszczało 15 uczestniczek - uczennic Liceum Ogólnokształcącego zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 1351.2016 z dnia 24 sierpnia 2016r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
 
Zajęcia rozpoczęły się w dniu  30.11.2016r.  a zakończyły się 31.05.2017r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela biologii Pani Katarzyny Wieczorek. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji  w godz. 7.30 - 9.00.
Zajęcia 18.01.2017 i 08.03.2017 odbyły się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

2. Koło naukowe z biologii

Na zajęcia koła naukowego z obszaru biologia  uczęszczało 5 uczennic Liceum Ogólnokształcącego zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi
w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 1351.2016 z dnia 24 sierpnia 2016r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Zajęcia rozpoczęły się w dniu  01.12.2016r.  a zakończyły się 14.06.2017r.  Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 2, prowadzone były przez nauczycielkę biologii Panią Katarzynę Wieczorek. Nauczycielka miał możliwość konsultacji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia 13.01.2017 i  01.06.2017 odbyły się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

3. Zajęcia on-line z obszaru fizyka

Na zajęcia on-line z fizyki uczęszczało 15 uczestników (w tym 2 kobiety) zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 1351.2016 z dnia 24 sierpnia 2016r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Zajęcia rozpoczęły się w dniu  18.10.2016r.  a zakończyły się 11.04.2017r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela fizyki Pana Rafała Radźko. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji  w godz. 7.30 - 9.00.
Zajęcia 06.12.2016 i  14.03.2017 odbyły się na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie.

4. Koło naukowe z obszaru fizyka

Na zajęcia koła naukowego z fizyki uczęszczało 5 uczestników (w tym 5 mężczyzn)- uczniów Technikum zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 1351.2016 z dnia 24 sierpnia 2016r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.

Zajęcia rozpoczęły się w dniu  23.11.2016r.  a zakończyły się 29.05.2017r Zajęcia odbywały się z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 2, prowadzone były przez nauczyciela fizyki Pana Rafała Radźko. Nauczyciel miał możliwość konsultacji z nauczycielami akademickimi Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie.  Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.

Zajęcia 12.12.2016 i  29.05.2017 odbyły się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wszyscy uczestnicy/czki spełnili/ ły warunek min 80% obecności na zajęciach.
Przeprowadzane były badania ewaluacyjne wśród młodzieży biorącej udział w zajęciach tj. ankieta ewaluacyjna na zakończenie udziału w zajęciach, badająca fakt nabycia kompetencji kluczowych i właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz testy przeprowadzone na wejściu i wyjściu dla porównania osiągniętych wyników. Uczestniczący w badaniach uczniowie/uczennice proszeni/poproszone byli o rozwiązanie zadań testów i odpowiedź na pytania przygotowanej ankiety.
Testy na wejście miały na celu sprawdzenie wyjściowego poziomu wiedzy i umiejętności uczestników/czek na rozpoczęcie zajęć. W teście uczestniczyli/ły wszyscy objęci działaniami projektowymi. Wyniki testów zostały wykorzystywane do oceny osiągnięcia założonych wskaźników w projekcie.
Wszyscy uczniowie/uczennice, otrzymali/ły pozytywny wynik testu i ankiety, w związku z tym odebrali/ły zaświadczenia i tym samym został potwierdzony fakt nabycia kompetencji kluczowych po opuszczeniu programu przez:

 • 15 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach on-line biologia
 • 5 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach koła naukowego biologia
 • 15 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach on-line fizyka
 • 5 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach koła naukowego fizyka

Łącznie w dwóch semestrach roku szkolnego 2016/2017 odbyło się:

 • 30 godz. zajęć on-line z obszaru biologia
 • 2 wyjazdy na uczelnię na zajęcia stacjonarne w ramach zajęć on-line z obszaru biologia
 • 30 godz. zajęć koła naukowego z obszaru biologia
 • 2 wyjazdy na uczelnię na zajęcia stacjonarne w ramach zajęć koła naukowego z obszaru biologia
 • 30 godz. zajęć on-line z obszaru fizyka
 • 2 wyjazdy na uczelnię na zajęcia stacjonarne w ramach zajęć on-line z obszaru fizyka
 • 30 godz. zajęć koła naukowego z obszaru fizyka
 • 2 wyjazdy na uczelnię na zajęcia stacjonarne w ramach koła naukowego z obszaru fizyka

Wszystkie zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla projektu „Z wiedzą - start w życie” zostały osiągnięte.

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:646
Wczoraj:549
W tym tygodniu:1902
W tym miesiącu:10631
Ogółem:773511

od dnia 6.11.2012 r.

zaloguj sięOur website is protected by DMC Firewall!