Dotacje dla spółek wodnych na rok 2020

  • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

Samorząd Województwa Małopolskiego widząc potrzebę wsparcia spółek wodnych działających na obszarze Województwa Małopolskiego i prowadzących racjonalną gospodarkę wodną oraz konieczność utrzymania w sprawności coraz bardziej wyeksploatowanych systemów melioracyjnych, przypomina o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności na:

- konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,
- konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,
- konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt 1) i pkt 2),
- usuwanie szkód powodziowych (do trzech lat od daty ich wystąpienia).

Spółki wodne działające na terenie Województwa Małopolskiego lub związki spółek wodnych, których spółki wodne działają na terenie Województwa Małopolskiego, mogą składać wnioski (na nowych formularzach) o przyznanie pomocy finansowej do 31 marca 2020 roku. W przypadku dostarczenia wniosków pocztą, decydująca jest data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wnioski należy składać/przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 30-017 Kraków, ul Racławicka 56.

Nowy wzór wniosku oraz zmienione Uchwałą Nr XVII/227/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. zasady naboru dostępne są na stronie internetowej: bip.malopolska.pl  >  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego > Rolnictwo > Realizowane procedury > Dotacja dla spółek wodnych.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd