Informacja o celowości realizacji oferty Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania Publicznego

  • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

Zarząd Powiatu Tarnowskiego na podstawie art. 19 a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118, z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego „Promocja zdrowia oraz honorowego krwiodawstwa w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego” zawartego w ofercie Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża zamierza zlecić ww. organizacji jego realizację z pominięciem otwartego konkursu ofert. W związku z powyższym każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące powyższej oferty.

Uwagi należy zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów. 


Z ofertą można zapoznac się tutaj.

Our website is protected by DMC Firewall!