dzisiaj jest: 20 kwietnia 2018 r.   ::    imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
Zawilec Gajowy, Kokorycz
Dwór I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
Panorama Tuchowa z widokiem na Bazylikę Mniejszą pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Pałac Janowice w Janowicach k. Zakliczyna
Zawilec Gajowy, KokoryczPark Krajobrazowy Pasma Brzanki

Strumień pieniędzy płynie do powiatu - rozmowa ze Starostą Tarnowskim

rozmiar tekstu w artykule:

wyw kw 2017 miniRozmowa ze Starostą Tarnowskim Romanem Łucarzem, który mówi między innymi o inwestycji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, budowie bazy cyfrowej zasobów geodezyjnych, działaniach władz powiatu w zakresie infrastruktury drogowej oraz scalaniu gruntów.

- W pierwszych miesiącach tego roku docierają do Powiatu Tarnowskiego same dobre wiadomości. Podobnie jak ubiegły znów zapowiada się on rekordowo jeśli idzie o ilość zrealizowanych inwestycji i ściągnięcie na ten cel środków zewnętrznych. Zapadła m.in. decyzja o przyznaniu pieniędzy unijnych na przebudowę i modernizację oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie. To całkiem spora kwota, bo około 4,5 mln zł dotacji plus 500 tys. zł pochodzące z budżetu Starostwa.

- Zacznę może od tego, że ten projekt wpisuje się w strategię powiatową jeśli idzie o szkolnictwo zawodowe. Chcemy, aby powstało jedno wzorcowe centrum wszystkich specjalności, gdzie odbywać się będzie egzaminowanie, a do tego potrzebne jest odnowienie bazy dydaktycznej w Tuchowie. Pracownie, a zwłaszcza warsztaty samochodowe w Tuchowie muszą być nie tylko wyremontowane, ale także dostosowane do XXI wieku i obecnych technologii. Chociaż chcę tutaj zaznaczyć, że my w powiecie tarnowskim nie musimy odbudowywać szkolnictwa zawodowego, bo ono cały czas istniało i funkcjonuje, przez lata mocno w nie inwestowaliśmy. Ale ten projekt unijny podniesie je na jeszcze wyższy poziom. Warte podkreślenia jest, że w jego ramach oprócz unowocześnienia bazy dydaktycznej dodatkowo przeszkoleni zostaną nauczyciele ze wszystkich szkół zawodowych w powiecie.

- Jeśli jesteśmy już przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie to warto też wspomnieć o podpisanym porozumieniu o współpracy z Zakładami Mechanicznymi w Tarnowie. Co ono da tej placówce?

- Jest to umowa dwustronna. Uczniowie już od września odbywać będą praktyki w zakładach. Dzięki temu nabywać będą umiejętności i doświadczenia potrzebnego w przyszłej pracy zawodowej. A Zakłady Mechaniczne liczyć będą mogły w przyszłości na młodych, wykwalifikowanych pracowników. Firma bardzo prężnie się rozwija, ma nie tylko coraz więcej zamówień z Ministerstwa Obrony Narodowej, ale także wzrasta sprzedaż eksportowa, więc potrzebować będzie rąk do pracy. To bardzo dobre porozumienie. To kolejny przykład bardzo dobrze rozwijającej się współpracy między władzami powiatu a nowym prezesem tarnowskiej spółki zbrojeniowej.

wyw kw 2017 3

Podpisanie umowy o współpracy CKZiU w Tuchowie oraz ZMT Tarnów.

- Baza cyfrowa zasobów geodezyjnych w powiecie. Kolejny duży projekt i kolejne duże pieniądze z Unii Europejskiej, bo dofinansowanie wynosi przeszło 14 mln zł.

- To projekt do 2019 roku czyli na trzy lata. Jego koszt to prawie 16 mln zł, a dofinansowanie unijne wynosi 90 procent. Ważny jest także dalszy montaż finansowy, bo kolejne 5 procent czyli około 800 tys. zł da nam Wojewoda, więc nam zostanie już tylko dołożenie podobnej kwoty. Po co to jest robione? Otóż Województwo Małopolskie jest na szarym końcu jeśli idzie o cyfryzację zasobów geodezyjnych w Polsce. Wynika to z kilku przyczyn, głównie z dużego rozdrobnienia działek w Małopolsce. Mamy przestarzałe mapy katastralne, które w wielu przypadkach nijak mają się do rzeczywistości. Teraz chodzi o to, aby wykonać nowoczesne mapy z samolotu i granice nanieść cyfrowo. Jeśli to będzie zrobione to każdy obywatel granice danej działki będzie mógł sprawdzić bez konieczności wizyty w Starostwie. Przed kupnem działki w Internecie będzie można sprawdzić nie tylko jej granice, ale również przeznaczenie czy uzbrojenie. Oszczędzać będziemy i czas i pieniądz. Będzie to ponadto duże udogodnienie i ułatwienie dla geodetów. Ważna jest jeszcze przewidziana w ramach tego projektu modernizacja ewidencji gruntów. Uregulowane zostaną stany prawne. Wiele spraw w tym temacie zostanie uaktualnionych i wyprostowanych.

wyw kw 2017 2

Podpisanie umowy z Wicemarszałkiem Stanisławem Sorysem na budowę geodezyjnej bazy cyfrowej. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopołskiego.

- Szykują się następne duże inwestycje w infrastrukturze drogowej. Czy na ich przeprowadzenie również udało się już pozyskać jakieś środki zewnętrzne?

- Może po kolei. Jeśli jesteśmy już przy drogach to na wstępie muszę powiedzieć, że mamy spore straty po zimach. Powstało osuwisko w Zalasowej. Droga oberwała się gdzieś na 1,5 metra. Zrobiliśmy mały objazd i poszerzyliśmy drogę, aby nie obciążać tego osuwiska. Teraz robimy badania geologiczne, aby w przyszłości podjąć skuteczne działania w celu ustabilizowania go na trwałe, jak to miało miejsce w ubiegłym roku w Jastrzębi. Jeśli będziemy mieli gotową koncepcję to będziemy mogli liczyć na pieniądze od wojewody. Mamy ponadto poważne uszkodzenia dróg w gminach Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Szerzyny. Gdy puściły mrozy i jeszcze była rozmoknięta podbudowa ruszył ruch dużych samochodów z drewnem i asfalt się rozsypał. Te szkody będziemy musieli naprawić z własnych środków. Natomiast otrzymaliśmy pieniądze od marszałka na budowę nowej drogi dojazdowej wraz z mostem na potoku Kąśnianka do Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Przetarg został już rozstrzygnięty i podpisana została umowa z firmą na budowę nowej drogi wraz z mostem za kwotę 2,4 mln zł. Dostaliśmy od Wicewojewody Józefa Gawrona promesę na modernizację blisko 3,5 kilometrowego odcinka dogi powiatowej przez Ilkowice i Łęg Tarnowski. A także dwie promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remonty odcinków dróg powiatowych w gminach Ciężkowice oraz Tuchów.

- Niedawno oddano do użytku kolejny po przebudowie most, który wcześniej miał elementy drewniane - w Rzepienniku Biskupim. Ile takich przestarzałych obiektów mostowych jest jeszcze w Powiecie Tarnowskim?

- Właściwie, jeśli chodzi o mosty drewniane, to mamy w powiecie jeszcze dwa. Jeden duży w Pławnej, o długości 85 metrów, który zamierzamy w tym roku przebudować z drewnianego na żelbetowy. Koszt przedsięwzięcia obliczamy na 3,6 mln zł. Liczymy na środki rządowe, bo co roku z Ministerstwa Infrastruktury otrzymujemy 50-procentową dotację na remont wybranej przez nas przeprawy. Wtedy w zasadzie drewniany pozostanie już tylko jeden niewielki most w Gminie Ryglice, a przypominam, że w powiecie obiektów mostowych, większych lub mniejszych, mamy sto.

rzep bis most 3

Otwarcie nowego mostu w Rzepienniku Biskupim.

- Do Starostwa trafia coraz więcej praw jazdy zatrzymywanych przez policjantów. Jaka jest tego przyczyna?

- Dużo praw jazdy jest zabieranych w związku z nowymi przepisami, że jeśli w terenie zabudowanym przekroczymy prędkość o 50 kilometrów to wtedy jest ono zabierane na trzy miesiące. Jeśli zdarzy się to drugi raz to na pół roku, a jeśli trzeci to kierowca traci prawo jazdy. Te nowe przepisy obowiązują od 18 maja 2015 roku i w tym roku odebrano prawa jazdy 104 mieszkańcom powiatu, a w 206 roku trafiło do nas już 164 praw jazdy za przekroczenie prędkości. Dlatego apeluję do kierowców żeby pamiętali o nowych przepisach i ograniczali prędkość. Jeszcze bardziej przykrą sprawą jest odbieranie dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami za jazdę pod wpływem alkoholu. W 2015 roku sądy odebrały za to prawa jazdy w powiecie 501 osobom, a w 2016 roku - 499. Jak zobaczyłem te statystyki to się przeraziłem. Lepiej zainwestować w alkomat i sprawdzić trzeźwość - jeśli piło się alkohol - nawet dzień wcześniej niż później narażać się na przykre konsekwencje.

wyw kw 2017 1

Starosta Tarnowski Roman Łucarz.

- Na razie nie udało się zdobyć pieniędzy na scalanie gruntów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kolejnych miejscowościach Gminy Żabno, ale nie odpuszczacie tematu. Rozmawiał Pan o tej sprawie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jaki jest efekt tych rozmów?

- Tarnowskie Starostwo na wniosek właścicieli gruntów położonych w miejscowościach Nieciecza, Czyżów oraz części Podlesia Dębowego i Żabna, prowadzi od stycznia 2014 roku postępowanie scaleniowe. Grunty te charakteryzuje niekorzystna struktura obszarowa gospodarstw rolnych, dlatego zasadne jest scalenie rozdrobnionych działek. Umożliwiłoby to prawidłowe i racjonalne gospodarowanie w rolnictwie. Wspólnie z Gminą Żabno sięgnięto po niemieckie rozwiązania w kwestii scaleń. Na podstawie doświadczeń z Turyngii wytypowano obiekt Nieciecza-Czyżów jako modelowy, w ramach którego – oprócz scalania gruntów i zagospodarowania poscaleniowego - wykonana byłaby również rewitalizacja miejscowości, melioracja i inwestycje przeciwpowodziowe. Takie kompleksowe działania finansowane miały być ze środków PROW 2014-2020, a scalanie w Niecieczy i Czyżowie miało stać się modelowym przykładem takich rozwiązań nie tylko w Małopolsce, ale i w całym kraju. Warto też podkreślić, że opracowane założenia do projektu scalania gruntów wsi Nieciecza - Czyżów otrzymały wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych, organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy udziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Po ogłoszeniu naboru złożony został wniosek o przyznanie środków finansowych. Powiat Tarnowski wnioskował o prawie 8 mln zł. Niestety, na opublikowanej liście operacji zakwalifikowanych do pomocy na scalenia gruntów nie znalazł się projekt z Gminy Żabno. Zasady oceniania wniosków budzą jednak nasze poważne wątpliwości. Głównym kryterium była ilość podpisów pod wnioskiem o scalenie właścicieli gruntów z tego obszaru. Zaskoczył nas fakt, że na pierwszych miejscach, które otrzymują dofinansowanie znalazły się obiekty z ilością 91,92 do 84,58 punktów. Myśmy mieli podpisy blisko 63 procent właścicieli gruntów z obszaru przewidzianego do scalenia. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że we wsiach położonych na terenie Małopolski przeważnie od 20 do 30 procent gruntów nie posiada uregulowanego stanu prawnego, więc osiągnięcie wyniku blisko 100 procentowego nie jest możliwe. Stąd można domniemywać, że tak wysoki procent w punktowej ocenie wniosków nie jest zgodny ze stanem prawnym i faktycznym, który poparty powinien być zapisami w księgach wieczystych i operacie ewidencji gruntów. Nasuwa się pytanie: czy wnioski te były przez Urząd Marszałkowski weryfikowane. Naszym zdaniem w przypadku, gdy kluczowym kryterium przyznawania pomocy jest procentowy udział właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia bardzo ważna jest dokładana i sumienna weryfikacja tych wniosków. Tym bardziej, iż na scalenia w tym naborze została zabezpieczona zbyt mała kwota. Samorząd Powiatu Tarnowskiego zwrócił się do Marszałka Małopolski o reasumpcję sprawy i zmianę uchwały o zatwierdzeniu listy operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy na scalanie gruntów, gdyż wiele okoliczności wskazuje, że w całej procedurze mogło dojść do nieprawidłowości. Czynimy ponadto zabiegi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie kwoty na scalenie gruntów w woj. małopolskim, aby wszystkie przygotowane projekty scaleń, spełniające wymogi i względy formalne, mogły być zrealizowane jeszcze w obecnej perspektywie unijnej. Rozmawiałem na ten temat m.in. z ministrem Krzysztofem Jurgielem. Sprawy nie odpuszczamy.

Tłumacz Google

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:104
Wczoraj:524
W tym tygodniu:2458
W tym miesiącu:9042
Ogółem:900644

od dnia 6.11.2012 r.

centrum paderewskiego kasna dolna

soik nowy sacz

dwdjt

zaloguj sięOur website is protected by DMC Firewall!