Aktywni i młodzi na rynku pracy - rekrutacja do projektu stażowo-szkoleniowego

  • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

aktywni rynek pracy projekt miniFundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego od 1 stycznia 2016 roku rozpoczęła realizację projektu stażowo-szkoleniowego „Aktywni i młodzi na rynku pracy” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Rekrutacja do uczestnictwa w projekcie odbywa się 18 i 19 lutego w biurze Fundacji.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa 140 osób w wieku od 15 do 29 lat, biernych zawodowo, nieuczestniczących w formalnym kształceniu stacjonarnym i zamieszkujących na terenie powiatów: Tarnowskiego, Brzeskiego, Bocheńskiego, Dąbrowskiego i Miasta Tarnowa.

Dla Uczestników przewidziano staże zawodowe, które będą trwały od 3 do 9 miesięcy. Za udział w stażu przewidziane jest stypendium stażowe w wysokości 1280 zł brutto/mc. Dodatkowo Uczestnikom projektu zostaną zwrócone koszty dojazdu na staże i szkolenia, które będą odbywać się poza miejscem zamieszkania. Pracodawcy przyjmujący stażystów nie będą ponosić żadnych kosztów zatrudnienia, a w dodatku sami zdecydują o wyborze odpowiedniej osoby.

aktywni rynek pracy plakat
W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci: indywidualnym planem działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy oraz opieką trenera zatrudnienia wspieranego. Mogą również skorzystać z oferty szkoleniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.

Kompleksowe wsparcie ma na celu aktywizację zawodową oraz wprowadzenie młodych ludzi na rynek pracy. Pozwoli im na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego i niezbędnych kompetencji.

Rekrutacja prowadzona będzie w biurze projektu Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego - od 18 do 19 lutego - ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Projekt stażowo-szkoleniowy „Aktywni i młodzi na rynku pracy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd